Text/HTML

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Marketing nắm vững kiến thức nền tảng, hiện đại về quản trị kinh doanh nói chung và đặc biệt chuyên sâu trong lĩnh vực marketing; có đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm với xã hội; có năng lực hoạch định và tổ chức thực hiện các hoạt động marketing một cách hiệu quả cho các doanh nghiệp.

NGÀNH MARKETING

Chương trình đào tạo trang bị cho người học:

Kiến thức

• Kiến thức giáo dục đại cương

• Kiến thức cơ sở khối ngành kinh tế

• Kiến thức cơ sở ngành Quản trị Kinh doanh

• Kiến thức chuyên ngành Marketing

• Kiến thức bổ trợ cho chuyên ngành Marketing

Kỹ năng cá nhân về nghề nghiệp, và phẩm chất

• Khả năng lập luận phân tích và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực Marketing

• Khả năng thử nghiệm, nghiên cứu và khám phá kiến thức trong lĩnh vực Marketing

• Tư duy tầm hệ thống

• Thái độ, tư duy và tinh thần học tập tích cực

• Có đạo đức và trách nhiệm với xã hội, cộng đồng

Kỹ năng làm việc theo nhóm và giao tiếp

• Khả năng thành lập, lãnh đạo, tổ chức hoạt động và phát triển nhóm

• Khả năng giao tiếp bằng văn bản, hình ảnh, internet…

• Giao tiếp tốt tiếng Anh trong kinh doanh (530 TOEIC, hoặc B1)

Có năng lực thực hành nghề nghiệp

• Hiểu rõ môi trường kinh doanh bên ngoài DN, nhận thức vai trò, trách nhiệm của nhà quản trị đối với xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa.

• Hiểu rõ môi trường bên trong của doanh nghiệp, khả năng tích ứng và làm việc hiệu quả trong mọi hoàn cảnh

• Hình thành ý tưởng kinh doanh/marketing

• Hoạch định kế hoạch/phương án kinh doanh/marketing

• Tổ chức, triển khai kế hoạch/phương án kinh doanh/marketing

• Đánh giá kế hoạch/phương án kinh doanh/marketing

• Lãnh đạo

NGÀNH MARKETING

Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể làm việc với vai trò chuyên viên kinh doanh, truyền thông, marketing, chăm sóc khách hàng… Sau khi tích lũy đủ kinh nghiệm, người học có khả năng đảm trách các vị trí cao hơn, bên cạnh đó người học có khả năng tự khởi nghiệp kinh doanh.