Danh sách giảng viên bộ môn Marketing

1. Ts. Trần Văn Đạt - Tổ trưởng tổ bộ môn
2. ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn
3. ThS. Trần Thị Ngọc Quỳnh
4. ThS. Phạm Ngọc Tường Loan
5. ThS. Đinh Thu Quỳnh 
6. ThS. Lê Minh Hoàng Long
7. ThS. Châu Đình Linh
8. ThS. Phạm Ngọc Thu Trang
9.ThS. Ngô Thị Xuân Bình 
10.ThS. Võ Thị Ngọc Linh
11.ThS. Phạm Thị Hoa
12.ThS. Nguyễn Thị Cẩm Phú

Danh sách giảng viên bộ môn Quản trị

1.Ts.  Nguyễn Văn Thụy - Trưởng Bộ Môn
2.Ts. Nguyễn Văn Tiến 
3. Ts. Trần Dục Thức
4. ThS. Trần Ngọc Thiện Thy
5. ThS.Nguyễn Thị Anh Thy
6. Ts. Bùi Quang Tín
7. ThS. Đặng Trương Thanh Nhàn
8. ThS. Hồ Thiện Thông Minh
9. ThS. Lê Ngọc Thắng
10. ThS.Trương Đình Thái
11.ThS.Duơng Văn Bôn
12. ThS.Nguyễn Phúc Quý Thạnh
13. Ths. Võ Thị Ngọc Linh
14. Ths. Phạm Hương Diên
15. TS. Nguyễn Văn Thích
16. TS. Võ Văn Bản