LỜI NGỎ

Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM, là cơ sở giáo dục đại học và sau đại học có đủ điều kiện cung cấp cho người học chương trình đào tạo chuyên sâu cả về lý thuyết, thực hành trong quản lý của các tổ chức, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, được xếp hạng trong nhóm cao theo kết quả điểm tuyển sinh. Hiện nay với vị thế và thương hiệu đã được khẳng định, xã hội tin tưởng về chất lượng đào tạo qua 40 năm xây dựng và phát triển của Trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM. Với bối cảnh đó, Khoa Quản trị kinh doanh luôn chú trọng cải tiến chương trình đào tạo, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu phát triển, phù hợp thực tiễn và dần tiếp cận, rút ngắn cách biệt với chương trình đào tạo của các trường đại học trong khu vực và thế giới. Với đội ngũ giảng viên cơ hữu bao gồm 7 Tiến sĩ, 9 nghiên cứu sinh, 12 thạc sĩ luôn được Nhà trường quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, đặc biệt là chính sách khuyến khích học tập, đào tạo tại các trường đại học quốc tế uy tín của Úc, Mỹ, Đức… Đó là nhân tố để Khoa cam kết đảm bảo cho người học lĩnh hội được những kiến thức cần thiết và vận dụng hiệu quả vào lĩnh vực hoạt động quản lý, kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Khoa Quản trị kinh doanh hiện tại không chỉ là một trong những khoa phát triển mạnh của trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM, trong hệ thống các trường đại học trong nước có uy tín về đào tạo ngành Quản trị kinh doanh mà còn là đơn vị nghiên cứu, tư vấn hiệu quả các vấn đề về quản trị hiện đại và thị trường đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế. Đến với Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM người học sẽ được cung cấp cho những kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực của các tổ chức kinh doanh trong điều kiện cơ chế thị trường, được chỉ dẫn về cách thức thực hiện các chức năng quản lý như lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra và đánh giá trong thực tiễn quản lý kinh doanh nói chung cũng như quản trị các lĩnh vực hoạt động khác nhau của một tổ chức kinh doanh… Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ điều kiện, khả năng làm việc tại các phòng ban chức năng của tổ chức xã hội, doanh nghiệp và ngân hàng như: phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng marketing, phòng tổ chức nhân sự hoặc thư ký giúp việc cho nhà quản lý các cấp và chuyên viên ở các phòng ban chức năng; họ cũng có thể trở thành doanh nhân hay giám đốc điều hành chuyên nghiệp và có thể tự khởi nghiệp kinh doanh. Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh là một tập thể luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tràn đầy nhiệt huyết, tân tâm và trách nhiệm cao với sự nghiệp giáo dục đào tạo, chúng tôi cam kết với Quí vị khi tham gia các chương trình đào tạo của Khoa sẽ chắc chắn hài lòng với kết quả đạt được như mong đợi. Thay mặt Khoa Quản trị kinh doanh PTK, Phụ trách khoa TS. Nguyễn Văn Tiến

Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM, là cơ sở giáo dục đại học và sau đại học có đủ điều kiện cung cấp cho người học chương trình đào tạo chuyên sâu cả về lý thuyết, thực hành trong quản lý của các tổ chức, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, được xếp hạng trong nhóm cao theo kết quả điểm tuyển sinh.

Hiện nay với vị thế và thương hiệu đã được khẳng định, xã hội tin tưởng về chất lượng đào tạo qua 40 năm xây dựng và phát triển của Trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM. Với bối cảnh đó, Khoa Quản trị kinh doanh luôn chú trọng cải tiến chương trình đào tạo, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu phát triển, phù hợp thực tiễn và dần tiếp cận, rút ngắn cách biệt với chương trình đào tạo của các trường đại học trong khu vực và thế giới.

Với đội ngũ giảng viên cơ hữu bao gồm 7 Tiến sĩ, 9 nghiên cứu sinh, 12 thạc sĩ luôn được Nhà trường quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, đặc biệt là chính sách khuyến khích học tập, đào tạo tại các trường đại học quốc tế uy tín của Úc, Mỹ, Đức… Đó là nhân tố để Khoa cam kết đảm bảo cho người học lĩnh hội được những kiến thức cần thiết và vận dụng hiệu quả vào lĩnh vực hoạt động quản lý, kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Khoa Quản trị kinh doanh hiện tại không chỉ là một trong những khoa phát triển mạnh của trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM, trong hệ thống các trường đại học trong nước có uy tín về đào tạo ngành Quản trị kinh doanh mà còn là đơn vị nghiên cứu, tư vấn hiệu quả các vấn đề về quản trị hiện đại và thị trường đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Đến với Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM người học sẽ được cung cấp cho những kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực của các tổ chức kinh doanh trong điều kiện cơ chế thị trường, được chỉ dẫn về cách thức thực hiện các chức năng quản lý như lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra và đánh giá trong thực tiễn quản lý kinh doanh nói chung cũng như quản trị các lĩnh vực hoạt động khác nhau của một tổ chức kinh doanh…

Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ điều kiện, khả năng làm việc tại các phòng ban chức năng của tổ chức xã hội, doanh nghiệp và ngân hàng như: phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng marketing, phòng tổ chức nhân sự hoặc thư ký giúp việc cho nhà quản lý các cấp và chuyên viên ở các phòng ban chức năng; họ cũng có thể trở thành doanh nhân hay giám đốc điều hành chuyên nghiệp và có thể tự khởi nghiệp kinh doanh.

Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh là một tập thể luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tràn đầy nhiệt huyết, tân tâm và trách nhiệm cao với sự nghiệp giáo dục đào tạo, chúng tôi cam kết với Quí vị khi tham gia các chương trình đào tạo của Khoa sẽ chắc chắn hài lòng với kết quả đạt được như mong đợi.

Thay mặt Khoa Quản trị kinh doanh

PTK, Phụ trách khoa

TS. Nguyễn Văn Tiến

Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM, là cơ sở giáo dục đại học và sau đại học có đủ điều kiện cung cấp cho người học chương trình đào tạo chuyên sâu cả về lý thuyết, thực hành trong quản lý của các tổ chức, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, được xếp hạng trong nhóm cao theo kết quả điểm tuyển sinh.

Hiện nay với vị thế và thương hiệu đã được khẳng định, xã hội tin tưởng về chất lượng đào tạo qua 40 năm xây dựng và phát triển của Trường ĐH Ngân hàng Tp.HCM. Với bối cảnh đó, Khoa Quản trị kinh doanh luôn chú trọng cải tiến chương trình đào tạo, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu phát triển, phù hợp thực tiễn và dần tiếp cận, rút ngắn cách biệt với chương trình đào tạo của các trường đại học trong khu vực và thế giới.

Với đội ngũ giảng viên cơ hữu bao gồm 7 Tiến sĩ, 9 nghiên cứu sinh, 12 thạc sĩ luôn được Nhà trường quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, đặc biệt là chính sách khuyến khích học tập, đào tạo tại các trường đại học quốc tế uy tín của Úc, Mỹ, Đức… Đó là nhân tố để Khoa cam kết đảm bảo cho người học lĩnh hội được những kiến thức cần thiết và vận dụng hiệu quả vào lĩnh vực hoạt động quản lý, kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Khoa Quản trị kinh doanh hiện tại không chỉ là một trong những khoa phát triển mạnh của trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM, trong hệ thống các trường đại học trong nước có uy tín về đào tạo ngành Quản trị kinh doanh mà còn là đơn vị nghiên cứu, tư vấn hiệu quả các vấn đề về quản trị hiện đại và thị trường đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Đến với Khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM người học sẽ được cung cấp cho những kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh phù hợp với nhu cầu nguồn nhân lực của các tổ chức kinh doanh trong điều kiện cơ chế thị trường, được chỉ dẫn về cách thức thực hiện các chức năng quản lý như lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra và đánh giá trong thực tiễn quản lý kinh doanh nói chung cũng như quản trị các lĩnh vực hoạt động khác nhau của một tổ chức kinh doanh…

Sau khi tốt nghiệp, người học có đủ điều kiện, khả năng làm việc tại các phòng ban chức năng của tổ chức xã hội, doanh nghiệp và ngân hàng như: phòng kinh doanh, phòng kế hoạch, phòng marketing, phòng tổ chức nhân sự hoặc thư ký giúp việc cho nhà quản lý các cấp và chuyên viên ở các phòng ban chức năng; họ cũng có thể trở thành doanh nhân hay giám đốc điều hành chuyên nghiệp và có thể tự khởi nghiệp kinh doanh.

Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh là một tập thể luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tràn đầy nhiệt huyết, tân tâm và trách nhiệm cao với sự nghiệp giáo dục đào tạo, chúng tôi cam kết với Quí vị khi tham gia các chương trình đào tạo của Khoa sẽ chắc chắn hài lòng với kết quả đạt được như mong đợi.
Thay mặt 
Khoa Quản trị kinh doanh

PTK, Phụ trách khoa

TS. Nguyễn Văn Tiến