Định hướng các đề tài NCKH Khoa Quản trị kinh doanh 2016-2017

13:38 07/03/2017

Người đề xuất: TS. Trần Dục Thức

STT

Tên đề tài

Ghi chú

1

Chất lượng đào tạo (dich vụ đào tạo) trường Đại học Ngân hàng tp. HCM (đánh giá theo quan điểm đối tượng SV đang học/ cựu SV/ nhà tuyển dụng/ cán bộ giảng viên)

Có thể tách thành 2 đề tài con

2

Các yếu tố tác động đến việc ra quyết định (hay ý định)chọn trường đại học của tân sinh viên: Nghiên cứu tại 03 trường ĐH (ĐHNH, ĐHKTLuật, ĐHKT TP.HCM)

 

3

Các yếu tố tác động đến giá trị thương hiệu trường ĐH Ngân hàng TP.HCM

 

4

Các yếu tố tác động đến hoạt động đào tạo trường Đại học Ngân hàng tp. HCM

 

5

Nâng cao năng lực cạnh tranh ĐH Ngân hàng TP.HCM…. trong thời kỳ hội nhập…

Bị trùng lặp với đề tài trước của trường…

6

Nâng cao hiệu quả đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên tại ĐH Ngân hàng TP.HCM

 

7

Các yếu tố tác động đến họat động tiếp thị trên mạng xã hội đối với ĐH Ngân hàng TP.HCM

 

 

Ghi chú: có thể đi theo hướng chuyên sâu cho từng nhóm đối tượng: SV chính quy/ SV VLVH/ SV CLCao/ HV cao học/ SV chương trình hợp tác quốc tế….