Thư mời viết bài cho Hội nghị Khoa học Kinh tế trẻ năm 2018

08:55 20/08/2018

   Ban chấp hành Đoàn trường gửi Kế hoạch tổ chức, thông báo viết bài, thể lệ viết bài hội nghị Khoa học Kinh tế trẻ 2018 với chủ đề "Đánh giá tác động của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đến lực lượng lao động trẻ và nền kinh tế  Việt Nam"  do Trung tâm phát triển Khoa học và trường ĐH Mở phối hợp tổ chức.

Sinh viên xem chi tiết tại đây

Các tin khác