TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • (028) 38971639

DANH SÁCH GVHD THỰC TẬP HỆ ĐH CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM HỌC 2021-2022

Danh sách Giảng viên hướng dẫn thực tập hệ ĐH CHÍNH QUY. 

Thời gian thực hiện : Từ ngày 4/10/2021 đến ngày 24/12/2021.

Hình thức nộp bài : Theo sự hướng dẫn của Giảng viên hướng dẫn thực tập.

Khi có thắc mắc sinh viên phản hồi về Khoa theo địa chỉ email : khoaqtkd@buh.edu.vn 

Khoa Quản trị Kinh doanh

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    (028) 38971639

    khoaqtkd@buh.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page