SỰ KIỆN : XIN CHÀO K33

09:34 06/11/2017

XIN CHÀO K33

Ngày 13/10/2017, Khoa Quản trị Kinh doanh đã tổ chức sự kiện chào đón Tân sinh viên – K33 -2017 với chủ đề Xin Chào K33

Đến tham dự chương trình gồm có :

TS. Nguyễn Văn Tiến – Phó Trưởng Khoa Phụ Trách Khoa QTKD

TS. Trần Dục Thức – Phó Trưởng Khoa QTKD

TS. Nguyễn Văn Thụy – Trưởng Bộ Môn Quản Trị

TS. Trần Văn Đạt – Trưởng Bộ Môn Marketing

Cùng toàn thể giảng viên, cán bộ công nhân viên của Khoa và gần 500 tân sinh viên của khóa 33