DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG NỖ LỰC TIẾN BỘ - NAM Á BANK TÀI TRỢ - KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

09:31 04/10/2019


Khoa Quản trị Kinh doanh thông báo danh sách nhận : Học bổng Nỗ lực - Tiến bộ do Nam Á Bank tài trợ cho sinh viên Khoa Quản trị Kinh doanh.

Sinh viên nhận học bổng theo thời gian và địa điểm trong thông báo đính kèm.

Sinh viên lưu ý : Mang theo Chứng minh thư gốc và Thẻ sinh viên khi đi nhận học bổng.


Tài liệu đính kèm

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG Tải về
THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỌC BỔNG Tải về