Quyết định v/v công nhận SV ĐHCQ đủ đk thực hiện khóa luận tốt nghiệp đợt 5 NH 2017-2018

15:52 03/08/2018

Sinh viên xem quyết định tại đây 

Thời gian nộp khóa luận về văn phòng khoa :

Ngày 15/10/2018 tại văn phòng khoa 39 Hàm Nghi - Quận 1.