DANH SÁCH GVHD SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN THỰC TẬP CUỐI KHÓA ĐỢT 3 (NĂM HỌC 2018 - 2019)

09:13 05/04/2019

Sinh viên đủ điều kiện thực tập tự liên hệ trực tiếp với GVHD và nộp báo cáo thực tập đúng thời gian quy định.

Thời gian nộp BCTT : Ngày 3/6 / 2019 đến ngày 4/6/2019. Tại VP Khoa - 56 Hoàng Diệu 2 - Thủ Đức

Trân trọng !


Tài liệu đính kèm

DANH SACH GVHD THUC TAP TOT NGHIEP - KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH.pdf Tải về
218-16_36_33_487.jpg Tải về