DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2018-2019

16:14 03/10/2018

Sinh viên đủ điều kiện thực tập tự liên hệ trực tiếp với GVHD và nộp báo cáo thực tập đúng thời gian quy định. Thời gian thực tập Từ 01/10/2018 đến 21/12/2018 [Từ tuần 05 đến tuần 16 ) của học kỳ 1 năm 2018 - 2019]

Thời gian nộp báo cáo thực tập : Từ ngày 24-26/12/2018.

Địa điểm : Nộp tại Văn phòng khoa 39 Hàm Nghi - Quận 1

Sau thời gian thực tập, các bạn sinh viên vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form theo link trước khi nộp báo cáo thực tập về Khoa.
                             http://https//tinyurl.com/TTDVTT-QTKD

Tài liệu đính kèm

THÔNG BÁO Tải về
DANH SÁCH THỰC TẬP Tải về