DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP ĐỢT 4 NĂM HỌC 2017-2018

09:38 07/06/2018

Sinh viên xem danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập đợt 4 năm học 2017-2018 tại đây 

Thời gian thực tập bắt đầu từ ngày 28/05/2018 đến ngày 17/08/2018

Sinh viên đủ điều kiện thực tập tự liên hệ trực tiếp với GVHD và nộp báo cáo thực tập đúng thời gian quy định (chậm nhất là ngày 21/08/2018).
Địa điểm : Văn phòng Khoa 39 Hàm Nghi - Quận 1 

                      Sau 5 tuần thực tập, các bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form theo link trước khi nộp báo cáo thực tập về Khoa.

                                                https://tinyurl.com/TTDVTT-QTKD