DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP ĐỢT 5 NĂM HỌC 2017-2018

15:40 06/08/2018

Sinh viên xem danh sách giảng viên hướng dẫn thực tập đợt 5 năm học 2017-2018 tại đây 

Thời gian thực tập bắt đầu từ ngày 6/8/2018 đến ngày 26/10/2018. Thông báo chi tiết 

Sinh viên đủ điều kiện thực tập tự liên hệ trực tiếp với GVHD và nộp báo cáo thực tập đúng thời gian quy định (chậm nhất là ngày 30/10/2018).

Địa điểm : Văn phòng Khoa 39 Hàm Nghi - Quận 1 

Sau thời gian thực tập, các bạn sinh viên vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form theo link trước khi nộp báo cáo thực tập về Khoa.

                                                https://tinyurl.com/TTDVTT-QTKD