DANH SÁCH GVHD SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN THỰC TẬP CUỐI KHÓA ĐỢT 1 (NĂM HỌC 2019 - 2020)

15:35 07/10/2019


Sinh viên liên hệ giảng viên hướng dẫn và thực hiện theo đúng quy định.

Thời gian nộp báo cáo thực tập : ngày 23,24/12/2019

Địa điểm : Văn phòng khoa Quản trị Kinh doanh - Lầu 2 nhà Hiệu bộ - 56 Hoàng Diệu 2 - Q. Thủ Đức

Trân trọng !

Tài liệu đính kèm

THÔNG BÁO Tải về
DANH SÁCH Tải về