DANH SÁCH GVHD SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN THỰC TẬP CUỐI KHÓA ĐỢT 5 (NĂM HỌC 2018 - 2019)

10:00 07/08/2019

Sinh viên đủ điều kiện thực tập tự liên hệ trực tiếp với GVHD và nộp báo cáo thực tập đúng thời gian quy định.

Thời gian nộp BCTT : Ngày28/10 / 2019 đến ngày 29/10/2019. Tại VP Khoa - 56 Hoàng Diệu 2 - Thủ Đức


Trân trọng !

Tài liệu đính kèm

THÔNG BÁO Tải về
DANH SÁCH THỰC TẬP Tải về