Công nhận sinh viên ĐHCQ đủ điều kiện thực hiện khóa luạn tốt nghiệp đợt 2, năm học 2016 - 2017

13:55 15/03/2017

QĐ 333/QĐ-ĐHNH: V/v công nhận sinh viên ĐHCQ đủ điều kiện thực hiện khóa luạn tốt nghiệp đợt 2, năm học 2016 - 2017
QĐ 333/QĐ-ĐHNH: V/v công nhận sinh viên ĐHCQ đủ điều kiện thực hiện khóa luạn tốt nghiệp đợt 2, năm học 2016 - 2017

File đính kèm

Công nhận sinh viên ĐHCQ đủ điều kiện thực hiện khóa luạn tốt nghiệp đợt 2, năm học 2016 - 2017 Tải về