DANH SÁCH GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2018-2019

10:32 11/01/2019

Sinh viên đủ điều kiện thực tập tự liên hệ trực tiếp với GVHD và nộp báo cáo thực tập đúng thời gian quy định

Sau thời gian thực tập, các bạn sinh viên vui lòng điền đầy đủ thông tin vào form theo link trước khi nộp báo cáo thực tập về Khoa.
                             http://https//tinyurl.com/TTDVTT-QTKD

Tài liệu đính kèm

DS GIANG VIEN HUONG DAN BCTT DOT 2- NH 2018-2019 .pdf Tải về