Một số hình ảnh về Lễ Tốt nghiệp của Khoa CNTT - Khoa QTKD

12:33 17/06/2016

Một số hình ảnh về Lễ Tốt nghiệp của Khoa CNTT - Khoa QTKD