TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • (028) 38971639

Định hướng các đề tài NCKH Khoa Quản trị kinh doanh 2016-2017

Người đề xuất: TS. Trần Dục Thức

STT

Tên đề tài

Ghi chú

1

Chất lượng đào tạo (dich vụ đào tạo) trường Đại học Ngân hàng tp. HCM (đánh giá theo quan điểm đối tượng SV đang học/ cựu SV/ nhà tuyển dụng/ cán bộ giảng viên)

Có thể tách thành 2 đề tài con

2

Các yếu tố tác động đến việc ra quyết định (hay ý định)chọn trường đại học của tân sinh viên: Nghiên cứu tại 03 trường ĐH (ĐHNH, ĐHKTLuật, ĐHKT TP.HCM)

 

3

Các yếu tố tác động đến giá trị thương hiệu trường ĐH Ngân hàng TP.HCM

 

4

Các yếu tố tác động đến hoạt động đào tạo trường Đại học Ngân hàng tp. HCM

 

5

Nâng cao năng lực cạnh tranh ĐH Ngân hàng TP.HCM…. trong thời kỳ hội nhập…

Bị trùng lặp với đề tài trước của trường…

6

Nâng cao hiệu quả đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên tại ĐH Ngân hàng TP.HCM

 

7

Các yếu tố tác động đến họat động tiếp thị trên mạng xã hội đối với ĐH Ngân hàng TP.HCM

 

 

Ghi chú: có thể đi theo hướng chuyên sâu cho từng nhóm đối tượng: SV chính quy/ SV VLVH/ SV CLCao/ HV cao học/ SV chương trình hợp tác quốc tế….

Trong giai đoạn 2016-2022, Khoa Quản trị kinh doanh đã công bố 245 bài viết trên các tạp chí Quốc tế trong danh mục ISI/Scopus và các tạp chí chuyên ngành trong nước trong danh mục ISSN!

Là một Khoa chuyên ngành đào tạo về Quản trị, Marketing, Logistic và Quản trị chuỗi cung ứng. Khoa Quản trị Kinh doanh luôn định hướng các hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm gắn kết hoạt động giảng dạy và NCKH. Các công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí Quốc tế trong danh mục ISI/Scopus và các tạp chí chuyên ngành trong nước trong danh mục ISSN.

Khoa Quản trị Kinh doanh

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    (028) 38971639

    khoaqtkd@buh.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page