TRỤ SỞ CHÍNH

 • Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
 • (028) 38971639

VÕ THỊ CẨM TÚ

Cử nhân Quản trị kinh doanh- Trường đại học ngân hàng TPHCM

VÕ THỊ CẨM TÚ
Võ Thị Cẩm Tú NK 2005-2009

Vị trí công tác:

 • Trưởng phòng Maketing Thẻ -  Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)
 • Giám đốc Marketing Sản Phẩm - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương (TECHCOMBANK)
   

Cử nhân Quản trị kinh doanh- Trường đại học ngân hàng TPHCM

Cử nhân chương trình Quản trị kinh doanh- Trường đại học ngân hàng TPHCM

Cử nhân chương trình Quản trị kinh doanh- Trường đại học ngân hàng TPHCM

Thạc sĩ chương trình Quản trị kinh doanh- Đại học ngân hàng TPHCM

Khoa Quản trị Kinh doanh

Liên hệ

 • TRỤ SỞ CHÍNH

  Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

  (028) 38971639

  khoaqtkd@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page