TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • (028) 38971639

LỊCH LÀM VIỆC LÃNH ĐẠO KHOA QTKD (31/7 - 4/8/2017)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO

( Từ ngày 31/7/2017 – 4/8/2017

 

NGÀY

NỘI DUNG

THỜI GIAN/
ĐỊA ĐIỂM

LÃNH ĐẠO

ĐƠN VỊ31/7/2017

(Thứ Hai)

Làm việc tại khoa
Họp cán bộ chủ chốt 

Sáng - Chiều

39 Hàm Nghi. Q1

PTK-PTK: Ts.Nguyễn Văn Tiến


Giảng dạy tại Thủ Đức

Sáng - Chiều

56 Hoàng Diệu 2 Thủ Đức

PTK: Ts. Trần Dục Thức

Làm việc tại khoa

Sáng - Chiều

39 Hàm Nghi. Q

TBM: Ts. Nguyễn Văn Thụy 


01/8/2017

(Thứ Ba)

Làm việc tại khoa

Sáng - Chiều

39 Hàm Nghi. Q1

PTK-PTK: Ts.Nguyễn Văn Tiến

Giảng dạy tại Thủ Đức

Sáng - Chiều

56 Hoàng Diệu 2 Thủ Đức

PTK: Ts. Trần Dục Thức
02/8/2017

(Thứ Tư)

Làm việc tại khoa : chuẩn bị công tác đánh giá ngoài 

Sáng - Chiều

39 Hàm Nghi. Q1PTK-PTK: Ts.Nguyễn Văn Tiến


Làm việc tại khoa : chuẩn bị công tác đánh giá ngoài 

Chiều

36 Tôn Thất Đạm. Q1

PTK: Ts. Trần Dục Thức


Làm việc tại khoa : chuẩn bị công tác đánh giá ngoài 

Sáng - Chiều

39 Hàm Nghi. Q1

TBM: Ts. Nguyễn Văn Thụy 


03/8/2017

(Thứ Năm)

Làm việc tại khoa : chuẩn bị công tác đánh giá ngoài 


Sáng - Chiều

39 Hàm Nghi. Q1


PTK-PTK: Ts.Nguyễn Văn Tiến

Làm việc tại khoa : chuẩn bị công tác đánh giá ngoài 


Sáng - Chiều

39 Hàm Nghi. Q1


PTK: Ts. Trần Dục Thức


04/8/2017

(Thứ Sáu)

Làm việc tại khoa : chuẩn bị công tác đánh giá ngoài 

Sáng

36 Tôn Thất Đạm. Q1

PTK-PTK: Ts.Nguyễn Văn Tiến

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 
tháng 7 năm 2017

 

Nơi nhận:

- Ban Website

- Lưu: Khoa QTKD

                                                                          PHÓ TRƯỞNG KHOA – PHỤ TRÁCH KHOA


(Đã ký).

Ts. Nguyễn Văn Tiến14/6/2017

(Thứ Tư)

Hội nghị CBCC về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 – 2021 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021 – 2026


14/6/2017

(Thứ Tư)

Hội nghị CBCC về công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 – 2021 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021 – 2026

Chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về khoa học kinh tế và quản trị; kiến thức chuyên sâu trong ngành logistic và quản lý chuỗi cung ứng; kỹ năng phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề về sản xuất kinh doanh; kỹ năng điều tra nghiên cứu, thực nghiệm và khai thác thông tin từ các nguồn k

HUB có truyền thống 45 năm đào tạo khối ngành kinh tế kinh doanh quản lý và 15 năm kinh nghiệm đào tạo nhân lực ngành quản trị kinh doanh thông qua thực hành những giá trị cốt lõi của các nhà quản trị và kinh doanh.

Khoa Quản trị Kinh doanh

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    (028) 38971639

    khoaqtkd@buh.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page