TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • (028) 38971639

Thông báo nộp BCTT và KLTN đợt 2

Thông báo nộp BCTT và KLTN đợt 2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG

TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Số: 57/QTKD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 3 năm 2017

logo_DHNH

THÔNG BÁO

V/v nộp báo cáo thực tập đợt 2 và khóa luận đợt 2 năm học 2016 - 2017

     Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017 Khoa quản trị kinh doanh thông báo  đến sinh viên thực hiện thực tập tốt nghiệp đợt  2 và khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2016 – 2017 thời gian nộp báo cáo thực tập và khóa luận tốt nghiệp như sau:

      I. Học phần thực tập tốt nghiệp – Đợt 2

-  Thời gian nộp báo cáo : Từ ngày thông báo đến ngày 05 tháng 4 năm 2017

-  Địa điểm :

.  Thứ 5 hàng tuần nộp tại văn phòng khoa Thủ Đức ( 56 – Hoàng Diệu 2 – Thủ Đức )

.  Thứ 2, 3, 4, 6 nộp tại văn phòng khoa Quận 1 ( 39 Hàm Nghi – Quận 1 )

      II. Học phần khóa luận tốt nghiệp – Đợt 2

-  Thời gian nộp khóa luận : Từ ngày thông báo đến ngày 31 tháng 3 năm 2017

-  Địa điểm :

.  Thứ 5 hàng tuần nộp tại văn phòng khoa Thủ Đức ( 56 – Hoàng Diệu 2 – Thủ Đức )

.  Thứ 2, 3, 4, 6 nộp tại văn phòng khoa Quận 1 ( 39 Hàm Nghi – Quận 1 )

      Khoa quản trị kinh doanh thông báo đến sinh viên và Thầy Cô tham gia hướng dẫn để

thực hiện  đúng tiến độ./.

PHÓ TRƯỞNG KHOA – PHỤ  TRÁCH KHOA

( Đã ký )

TS. NGUYỄN VĂN TIẾN

                            

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

thong-bao-nop-bctt-va-kltn-dot-2-2403201745256CH.doc Download

Chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về khoa học kinh tế và quản trị; kiến thức chuyên sâu trong ngành logistic và quản lý chuỗi cung ứng; kỹ năng phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề về sản xuất kinh doanh; kỹ năng điều tra nghiên cứu, thực nghiệm và khai thác thông tin từ các nguồn k

HUB có truyền thống 45 năm đào tạo khối ngành kinh tế kinh doanh quản lý và 15 năm kinh nghiệm đào tạo nhân lực ngành quản trị kinh doanh thông qua thực hành những giá trị cốt lõi của các nhà quản trị và kinh doanh.

Khoa Quản trị Kinh doanh

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    (028) 38971639

    khoaqtkd@buh.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page