TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • (028) 38971639

Thông báo số 799/QĐ-ĐHNH ngày 30/10/2018 về danh sách dự kiến sinh viên chính quy thuộc diện miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội

Thông báo số 799/QĐ-ĐHNH ngày 30/10/2018 về danh sách dự kiến sinh viên chính quy thuộc diện miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội năm học 2018 - 2019 và bổ sung năm học 2017 - 2018 

Sinh viên kiểm tra tại đường link sau : 


Thời gian phản hồi: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/11/2018.

Ghi chú: Đối với sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó trong học tập;
sinh viên bổ sung bảng điểm học kỳ 1, năm học 2018 - 2019 (có điểm trung
bình chung học tập từ loại khá trở lên) về Phòng Công tác Sinh viên đến hết ngày
21/02/2019. Riêng đối tượng này, kết quả chính thức sẽ được xét tiếp sau khi đã bổ sung
bảng điểm học tập theo quy định.
 


Chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng trang bị cho người học những kiến thức nền tảng về khoa học kinh tế và quản trị; kiến thức chuyên sâu trong ngành logistic và quản lý chuỗi cung ứng; kỹ năng phân tích, đánh giá và giải quyết các vấn đề về sản xuất kinh doanh; kỹ năng điều tra nghiên cứu, thực nghiệm và khai thác thông tin từ các nguồn k

HUB có truyền thống 45 năm đào tạo khối ngành kinh tế kinh doanh quản lý và 15 năm kinh nghiệm đào tạo nhân lực ngành quản trị kinh doanh thông qua thực hành những giá trị cốt lõi của các nhà quản trị và kinh doanh.

Khoa Quản trị Kinh doanh

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    (028) 38971639

    khoaqtkd@buh.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page