TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • (028) 38971639
DS GIẢNG VIÊN HD THỰC TẬP ĐỢT 4. QTKD
DS GIẢNG VIÊN HD THỰC TẬP ĐỢT 4. QTKD

DS GIẢNG VIÊN HD THỰC TẬP ĐỢT 4. QTKD

Thông báo nộp BCTT và KLTN đợt 2
Thông báo nộp BCTT và KLTN đợt 2

Thông báo nộp BCTT và KLTN đợt 2

Công nhận sinh viên ĐHCQ đủ điều kiện thực hiện khóa luạn tốt nghiệp đợt 2, năm học 2016 - 2017
Công nhận sinh viên ĐHCQ đủ điều kiện thực hiện khóa luạn tốt nghiệp đợt 2, năm học 2016 - 2017

QĐ 333/QĐ-ĐHNH: V/v công nhận sinh viên ĐHCQ đủ điều kiện thực hiện khóa luạn tốt nghiệp đợt 2, năm học 2016 - 2017

PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐỦ ĐIỂU KIỆN ĐI THỰC TẬP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2016_2017_QTKD
PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐỦ ĐIỂU KIỆN ĐI THỰC TẬP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2016_2017_QTKD

PHÂN CÔNG HƯỚNG DẪN SINH VIÊN ĐỦ ĐIỂU KIỆN ĐI THỰC TẬP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2016_2017_QTKD

273.17-Chap thuan sinh vien DHCQ duoc hoc cung luc hai chuong trinh dao tao dot thang 3 nam 2017
273.17-Chap thuan sinh vien DHCQ duoc hoc cung luc hai chuong trinh dao tao dot thang 3 nam 2017

273.17-Chap thuan sinh vien DHCQ duoc hoc cung luc hai chuong trinh dao tao dot thang 3 nam 2017

 THÔNG BÁO XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIẾP ĐỢT THÁNG 12 NĂM 2016
THÔNG BÁO XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIẾP ĐỢT THÁNG 12 NĂM 2016

XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIẾP ĐỢT THÁNG 12 NĂM 2016

TB ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THỰC TẬP TN ĐỢT 22016-2017
TB: ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THỰC TẬP TN ĐỢT 2/2016-2017

 ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THỰC TẬP & KHÓA LUẬN TN ĐỢT 2/2016-2017

Tổng hợp điểm báo cáo thực tập tốt nghiệp đợt 2
Tổng hợp điểm báo cáo thực tập tốt nghiệp đợt 2

Tổng hợp điểm báo cáo thực tập tốt nghiệp đợt 2 

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập (đợt 3) 2015-2016
Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập (đợt 3) 2015-2016

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập (đợt 3) 2015-2016

Thông báo Vv tổ chức cuộc thi Người bán hàng xuất sắc - Excellent salesman 2016
Thông báo V/v tổ chức cuộc thi "Người bán hàng xuất sắc - Excellent salesman 2016"

Thông báo V/v tổ chức cuộc thi "Người bán hàng xuất sắc - Excellent salesman 2016"

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập đợt 1 Khoa QTKD
Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập đợt 1 Khoa QTKD

Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập đợt 1 Khoa QTKD

Khoa Quản trị Kinh doanh

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    (028) 38971639

    khoaqtkd@buh.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page