TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • (028) 38971639
Thông báo nộp BCTT và KLTN đợt 2
Thông báo nộp BCTT và KLTN đợt 2

Thông báo nộp BCTT và KLTN đợt 2

ĐỘI BÓNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỘI BÓNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỘI BÓNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Một số hình ảnh về Lễ Tốt nghiệp của Khoa CNTT - Khoa QTKD
Một số hình ảnh về Lễ Tốt nghiệp của Khoa CNTT - Khoa QTKD

Một số hình ảnh về Lễ Tốt nghiệp của Khoa CNTT - Khoa QTKD

Lễ tốt nghiệp ĐH Chính quy Khóa 21 _ Khoa QTKD
Lễ tốt nghiệp ĐH Chính quy Khóa 21 _ Khoa QTKD

Lễ tốt nghiệp ĐH Chính quy Khóa 21 _ Khoa QTKD 

Khoa Quản trị Kinh doanh

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    (028) 38971639

    khoaqtkd@buh.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page